Patient empowerment та м’яка сила громадянського суспільства

Головна цінність в Україні 2030 року це –  людина, її здоров’я в  повному  спектрі визначення поняття «здоров’я».  Будь-яка особа,  в тому числі і особа з будь-яким медичним станом або діагнозом  має ті ж самі права і обов’язки, що і здорова людина. Відштовхуючись від цього, ми очікуємо що розвиток і застосування інноваційних технологій буде мати на меті підтримку та уможливлення  максимально-досяжного рівня здоров’я  людини та в громаді. 

Пацієнт є вільним  у своєму виборі лікаря,  закладу ОЗ та  виборі тактики діагностики, лікування, реабілітації та профілактики.  Рішення  приймаються пацієнтом  спільно з  медичними працівником на засадах взаємоповаги, довіри,  відсутності табуйованих тем, маніпуляцій або хибних знань.  У разі неможливості  прийняття  рішень самим пацієнтом, ці рішення приймаються  відповідною уповноваженою особою  і лише в інтересах самого пацієнта. 

Стратегія збереження здоров’я та прийняття рішень пацієнтом не може ефективно впроваджуватися без визнання важливості patient empowerment (посилення впливу пацієнта). Практика підвищення можливостей та посилення впливу пацієнта передбачає дії та заходи, завдяки яким люди приймають усвідомлені рішення та вчиняють усвідомлені дії, що впливають на їхнє здоров’я.

В прогресивних системах охорони здоров’я медичні працівники та чиновники підвищують обізнаність пацієнтів через надання навчальних матеріалів або запроваджуючи регуляції, коли пацієнти отримують право голосу при плануванні та впровадженні своїх планів лікування.  Консервативні системи охорони здоров’я розглядають пацієнта як об’єкт, промотуючи принцип “лікар знає краще”. Проте чисельні дослідження доводять, що пацієнти, які усвідомлюють рекомендації, мають кращі показники здоров’я. Це пов’язано з тим, що таким чином пацієнти отримують «владу вибору», і як наслідок з більшою ймовірністю будуть виконувати спільно створений план лікування чи профілактики. Такі пацієнти пацієнти більш ініціативні, тому задають більше питання щодо свого здоров’я чи хвороби. 

В епоху широкого доступу до інформації через інтернет чи соціальні мережі пацієнти уже звертаються за медичною допомогою «підготовленими», оскільки шукають і знаходять відповіді на свої запитання саме там. Тому пацієнти хочуть і потребують послідовного та якісного спілкування з медичними працівниками або людьми, які мають схожі проблеми. Дуже важливо, щоб був створений саме двосторонній діалог, а не одностороння лекція лікаря. Коли пацієнти відчувають емпатію та розуміння з боку медичного працівника, то зазвичай самі проявляють зацікавленість відігравати активнішу роль у своєму лікуванні. 

Саме тому розширення можливостей та посилення впливу (empowerment) фокусується на впровадженні змін у системі, враховуючи її наявні можливості, слабкості, ресурси та стандарти. Підтримка та розвиток компетентного громадянського суспільства сприяє формуванню навичок, спрямованих на усунення окремих бар’єрів, але фокусуючись на вирішенні проблем окремих людей, сімей, груп, організацій, громад чи суспільства загалом. 

Посилення впливу пацієнтів має досягатися за рахунок синхронізованих зусиль для співпраці з пацієнтами, а не управління ними, включаючи оновлені стосунки з професійним середовищем. Тому скоординовані зусилля організованих пацієнтських груп та спільнот утворюють спіраль впливів, які у свою чергу ініціюють, підтримують та посилюють зміни в системі. Такі практики громадянського суспільства спрямовують процес в напрямку підвищення компетенцій надавачів послуг та відтягують суспільство від стигматизуючого принципу дефіциту послуг та врешті-решт виживання. 

Тобто підвищення впливу пацієнтів та розширення можливостей громадянського суспільства діють за принципом визнання прав та обов’язків кожної людини робити матеріальні та нематеріальні внески в систему та отримувати відповідні бенефіти від участі у взаємних відносинах. Таким чином, м’яка сила громадянського суспільства полягає у досягненні самоефективності особистості, що відображається і підкреслюється оновленими соціальними відносинами та відповідною державною політикою.

 Зацікавлений громадянин вступає в такі взаємодії, розраховуючи на успіх, повагу та вплив; і коли такі очікування винагороджено – це підвищує відчуття особистого контролю та самоповаги. Усвідомлення міжособистісного успіху формує впевненість у взаємодії на інституційному рівні – почуття, які спонукають людей відстоювати свої права, усвідомлювати свої привілеї та формувати середовище, яке орієнтоване на успіх. 

Натомість справедливе та етичне суспільство має пропонувати доступ та розвивати ініціативи м’якої сили. Ініціативи на індивідуальному рівні повинні підтримуватися шляхом відкриття доступу до ресурсів в соціальних, економічних та інституційних структурах. Розширення можливостей ініціатив на суспільному рівні приносить користь лише тоді, коли люди чи групи, які раніше були позбавлені права голосу в системі, отримують визнаний рівень впливу. 

Співпрацюючи як партнери, пацієнти та медичні працівники, мають координувати свої зусилля, але очікування жодної з груп не можуть бути проігноровані. При цьому розширення можливостей окремої особистості забезпечуватиме лише короткочасний успіх, якщо не буде підтримуватися системними змінами в міжособистісних та соціально-політичних сферах. Подібним чином, навіть широкі соціально-політичні досягнення можуть зменшуватися з часом, якщо їх постійно не будуть відстоювати окремі особистості, організовані групи чи об’єднання.

Поділитися статтею:
Копіювати посилання
Підтримати маніфест
Після заповнення анкети Ваше ім’я та фото з'являться на цьому сайті, Ви також будете отримувати розсилку про події навколо Маніфесту.

А ще Ви можете зібрати однодумців і запросити нас взяти участь в обговоренні Маніфесту та перетворенні його ідей на дії в вашому регіоні. В такому разі напишіть про це в своєму коментарі
Дякуємо за підтримку!