Роль держави

Держава “нічний вартовий” – базовий та обов’язковий обсяг присутності держави в публічній сфері. Її втручання в суспільні відносини, у відносини між індивідами на цьому рівні продиктоване необхідністю забезпечення загальних для всіх благ. Такі “публічні блага” надаються державою всім без виключення. Виокремлення індивідуальних споживачів з надання такого блага є водночас і неможливим, і небажаним. 

Наприклад, у випадку із виконанням державою функції забезпечення національної оборони немає сенсу і технічної можливості виокремлювати індивідуальних реципієнтів. Кожен мешканець/громадянин в рівній мірі має і по факту користується благом захищеності від зовнішньої агресії. Внутрішня безпека, охорона громадського правопорядку – поняття цієї ж категорії.

Публічним благом також є захист від епідемій. Зокрема, заходи з вакцинації мають сенс лише у випадку поширення їх на значну кількість населення для формування колективного імунітету. Те саме стосується заходів з профілактики та власне захисту від поширення суспільно значущих інфекцій. Індивідуальний вибір щодо лікування чи захисту від інфекції з міркувань свободи вибору (недоторканності приватного життя) не може бути забезпечений, оскільки в разі захворювання така людина виходить за межі свого приватного простору, становлячи загрозу іншим навколо. У такому випадку виконання державою необхідних функцій з забезпечення епідемічного благополуччя для всіх без виключення є єдиною можливою та єдиною бажаною опцією. 

Не варто намагатись “роздержавити” функції держави-нічного вартового. Приватне фінансування і приватне виконання безпекових функцій по суті означає повернення до гобсівського “природного стану” війни всіх проти всіх – максимального рівня небезпеки для кожного. Базова домовленість суспільного договору – забезпечення безпеки членів такого суспільства. І саме держава-нічний вартовий виконує відповідні функції. Окремий випадок – природні монополії в приватній власності, що жорстко регулюються державою. Наявність таких монополій є наслідком, скоріше, історичного спадку або міркувань політичної доцільності, а не раціонального ухвалення рішень. 

Держава загального добробуту – наступний, додатковий рівень присутності держави в публічній сфері. Два основних міркування, через які держава виходить за межі нічного вартового, та проводить інтервенції в суспільні відносини є Ефективність та Соціальна справедливість

Здебільшого ринки ефективні. Водночас іноді ринкам притаманні проблеми 1. з інформацією (споживач погано поінформований про продукт, або ж поінформований добре, але не може зрозуміти змісту інформації), 2 обмеженою раціональністю споживачів, 3. недосконалих контрактів. У випадку зі сферою охорони здоров’я сама по собі наявність терабайтів інформації в інтернеті не допомагає правильно встановити діагноз та визначити курс лікування. Також проблема неефективного ринку ускладнюється роллю лікаря, який виступає агентом для пацієнта в ухваленні ним рішень, при чому цей агент може мати власну, відмінну від пацієнтської, мотивацію. 

Держава загального добробуту, переслідуючи мету ефективності в створенні благ для населення, застосовує інструмент РЕГУЛЮВАННЯ ринків задля подолання згаданих проблем. Держава може регулювати ціну продукту (встановлювати граничні надбавки або граничні абсолютні ціни і т.п.), його якість (змушувати проходити процедури сертифікації/реєстрації/ліцензування тощо) та його кількість (регламентація мінімальних обсягів надання послуг, встановлення обов’язковості  деяких видів страхувань тощо).

Держава загального добробуту також переслідує мету соціальної справедливості як горизонтальної (рівність можливостей, рівність доступу), так і вертикальної (дистрибутивна справедливість від більш заможних до менш). Потреба в забезпеченні справедливості постає як наслідок домовленості громадян у межах суспільного договору. Про це громадяни домовляються за умовною вуаллю незнання, за Ролзом. Виконується інтелектуальна вправа – всі громадяни опиняються за певною завісою, що відокремлює їх від їхнього реального життя. За цією завісою громадянин не знає, який статус він має в суспільстві, який у нього річний дохід, фізичне та психічне здоров’я, освіта та фах тощо. При цьому статистично відомо, що якась пропорція суспільства – за межею абсолютної бідності, якась – відносно бідна. Відомо, що хтось має фізичні вади, а хтось страждає від психічного розладу. За вуаллю незнання невідомо, хто саме. Саме в такому стані люди доходять домовленостей щодо соціальної справедливості і встановлюються певні правила щодо забезпечення рівності можливостей, а також перерозподілу певних благ від більш заможних до менш у певній мірі. Міра цього перерозподілу – питання ідеологічне, але визначення інструментів його забезпечення – питання технічне. 

За умови ефективних ринків соціальна справедливість найкраще досягається ФІНАНСУВАННЯМ державою тих чи інших соціальних благ. Якщо потреба бідних полягає в їжі та одязі та існують ефективні ринки продуктів харчування та одягу, найкращим рішенням для забезпечення бідних є фінансова допомога тим, хто опинився в скруті. Те саме стосується матерів-одиначок, людей, що втратили працездатність тощо. 

Якщо ринки не є ефективними, а отже передача грошей реципієнту не призведе до набуття ним необхідного блага, виправданим є НАДАННЯ державою того чи іншого соціального блага, що включає і публічне фінансування функції, і власне її виконання інститутом держави. До таких функцій традиційно відноситься, зокрема, початкова та середня освіта, а також базова охорона здоров’я. Останнє, як правило, включає:

  • Екстренну допомогу;
  • Базовий пакет неургентної допомоги. 

Коли соціальна справедливість забезпечена і понад певного обсягу медичних послуг ці міркування не застосовуються, тоді знову єдиним інструментом, який має застосовувати держави для забезпечення ефективного функціонування ринків, є РЕГУЛЮВАННЯ. Зокрема, до таких відносяться стоматологічні послуги, послуги з косметології тощо. 

Цю інтелектуальну рамку можна застосувати до стану справ у сфері охорони здоров’я в сучасній Україні наступним чином:

 

Поділитися статтею:
Копіювати посилання
Підтримати маніфест
Після заповнення анкети Ваше ім’я та фото з'являться на цьому сайті, Ви також будете отримувати розсилку про події навколо Маніфесту.

А ще Ви можете зібрати однодумців і запросити нас взяти участь в обговоренні Маніфесту та перетворенні його ідей на дії в вашому регіоні. В такому разі напишіть про це в своєму коментарі
Дякуємо за підтримку!