маніфест

Зміни в українській системі охорони здоров’я тривають

Ми написали цей Маніфест для дієвців – відповідальних людей з активною життєвою позицією. У ньому ми говоримо про сферу здоров’я, якою вона має стати за 10 років – до 2030.

Для наших дітей. Для нас самих, кому за десять-двадцять років вона буде потрібна все більше і більше.

Діймо вже сьогодні!

У нашому Маніфесті людина розглядається не як ресурс, а як безумовна цінність – це головне, що в нас є.

Саме вільна людина як особистість, громадянин, господар, власник, платник податків, лікар, пацієнт, управлінець чи урядовець – тобто в усіх можливих ролях є центральною метою наших прагнень.

Шлях змін починається з віри в те, що, якщо так може бути, значить так і буде. Боротьба за цінності і структурні зміни – не проста справа. Але якщо у вас є бачення кінцевої мети й місця кожного в новій справедливій системі вільних людей – для вас немає нічого неможливого.

Нас немало, і ми починаємо не з нуля. Наш наступний крок – цей Маніфест. Сподіваємось, і ваш також!

Діймо разом!

маніфест

Людина

Наше майбутнє – людський капітал, а не корисні копалини

Чи може дитина, яка народилася в цьому році, розраховувати, що коли досягне повноліття, матиме за плечима багаж найкращої освіти і доброго здоров’я? Скільки здорових років вона проживе, реалізуючи себе в роботі, родині, творчості, спорті, службі державі чи у війську?

Якщо відповідь вам не подобається – значить нашій системі здоров’я та країні загалом усе ще потрібні негайні й радикальні зміни.

Наше майбутнє – людський капітал, а не корисні копалини

Ми хочемо, щоб за десять років головним для нашої країни був її людський капітал, а не корисні копалини. Щоб так сталося, наступні десять років мають бути часом докорінних реформ сфер здоров’я й освіти, а також безпрецедентних інвестицій у них.  

Оновлена сфера здоров’я у 2030 році – це насамперед

– ефективна система здоров’я для дітей,

– надійна Національна служба здоров’я, яка захищає родини від надмірних витрат на лікування, та

– сучасна інфраструктура здоров’я для літніх людей.

За таких пріоритетів Україна вже за десять років стане динамічною сучасною країною. Після 2030 року вона зможе приєднатися до країн Балтії, Скандинавії або Південно-Східної Азії й бути серед 30 країн із найкращим індексом людського капіталу.

До есе

Держава

Держава – це про безпеку

Щоб будувати наш людський капітал, найперше ми повинні бути у безпеці. Створювати й гарантувати її – головна робота держави.

Сучасний світ дає багато можливостей, але створює безліч загроз, які окрема людина чи підприємство не в змозі долати самотужки – техногенні та природні катаклізми, епідемії інфекційних хвороб, соціальні заворушення чи збройні конфлікти

Держава – це про безпеку

Держава формулює загальні правила і концентрує ресурси, щоб створити належний рівень безпеки для своїх громадян. Це може відбуватися за рахунок часткового чи тимчасового обмеження індивідуальної свободи кожного з нас. 

Щоб потреба у безпеці не загрожувала нашим базовим свободам, застосування примусу державою має чіткі й жорсткі межі. Усередині меж кожен з нас повинен чітко виконувати приписи. Поза межами – наше приватне життя, в яке держава не має права втручатися. Самі ж межі встановлюються лише через демократичні механізми.

Щоб вдало реагувати на небезпеки, держава повинна перейти від підходу «мобілізація лише під час небезпеки» до підходу «готові до небезпеки щодня». Для цього потрібно посилити такі три функції:

– Intelligence (розвідка й аналіз). Потужний інтелектуальний і технологічний ресурс для управління ризиками та дій на випередження. Цей ресурс повинен функціонувати постійно й бути «очима та вухами» системи для своєчасного виявлення загроз для здоров’я.

– Мілітаризація. Вона потрібна для впровадження швидких рішень за наперед визначеними алгоритмами. Основним чинником успішного реагування є дисципліна й відпрацьовані навички поведінки у критичних ситуаціях.

– Субсидіарність. Це здатність приймати миттєві локальні рішення для швидкої мобілізації ресурсів. Для неї потрібні органічні зв’язки із громадами та місцевою владою.

До есе
Держава: розумна, ефективна, компактна

Немає безплатної медицини чи освіти. Роль держави не в тому, щоб створювати їх видимість, а в тому, щоб підтримувати соціальну справедливість. Для цього вона фінансує базові медичні потреби людей і захищає їх від надмірних витрат, пов’язаних із втратою здоров’я. Вартість медичної допомоги має бути відшкодована надавачеві послуг будь-якої форми власності на підставі прозорих і однакових для всіх правил.

Держава: розумна, ефективна, компактна

Держава повинна врегулювати систему так, що багаті сплачують за себе й бідніших, ті, хто працюють, сплачують за тих, хто працював раніше або ще не працює, а також за тих, хто не працює тимчасово. Так реалізується установчий у Маніфесті принцип солідарності.

Щоб стимулювати розвиток людського капіталу, держава може надавати послуги, фінансувати послуги та регулювати надання послуг. Ці способи різні за вартістю для платників податків: регулювання – найдешевший, але потребує відповідних компетенцій від державного апарату; надання – найдорожчий, до того ж держава – не найкращий надавач. 

Традиційно українська держава утримує величезний апарат, щоб надавати послуги, майже їх не фінансує й дуже погано регулює. Цю піраміду слід перевернути. Надавати послуги, за окремими  винятками, мають незалежні постачальники, які конкурують між собою. Гарантовані державою послуги вона повинна фінансувати (через механізми стратегічних закупівель на договірних умовах). Основне ж, чим займатиметься держава, – це регулювання, тобто створення справедливих правил гри. 

Для цього держава повинна покладатися не на армії чиновників, а на невеликі професійні команди фахових, сучасних, освічених і добре оплачуваних політично нейтральних державних службовців.

До есе
Сильні незалежні інституції

Коли ми кажемо «держава», то маємо на увазі політичні органи публічної влади, а також професійні незалежні інституції – Національну службу здоров’я, Центр громадського здоров’я, ДП Медичні закупівлі України тощо. Саме на них спиратиметься майбутня система здоров’я.

Сильні незалежні інституції

Роль виборної законодавчої влади (ВРУ) та верхівки виконавчої влади, яка призначається ВРУ (КМУ, МОЗ), у сфері охорони здоров’я полягає в артикуляції та операціоналізації суспільного замовлення. Вони дають відповідь на питання, яким є суспільний консенсус щодо потреб громадян, як саме він має бути відображений у державних політиках, яким має бути дизайн системи й архітектура інституцій у її межах. Їхні рішення матимуть ефект у разі сталого впровадження протягом 3–5 років. 

Роль інституцій полягає в забезпеченні спроможності держави втілювати те чи інше бачення на практиці. Незалежні інституції накопичують галузеву експертизу й досвід, а також забезпечують тяглість у процесі впровадження державних політик. Відсутність таких інституцій прирікає будь-яку державну політику на невдачу через брак операційної спроможності.

Професійні інституції мають бути захищені від політичної циклічності. Тут допоможуть прозорі й чесні процедури їх формування та обрання керівництва, сталі управлінські процеси, а пряма комунікація між інституціями й людьми забезпечує їх легітимність.

Громада

Відповідальний власник, який дбає про здоров’я людей

Питання здоров’я людей – це не справа виключно лікарів, воно насправді набагато ширше. Сьогодні основним власником комунальних медичних підприємств є громада. Однак громадам треба стати відповідальними власниками не лише юридично, а й у щоденному житті

Відповідальний власник, який дбає про здоров’я людей

Головними чинниками збереження здоров’я є спосіб та умови життя людини, медицина лише частково впливає на це. Про збереження здоров’я своїх мешканців мусить дбати громада: підтримка й заохочення здорових звичок, інфраструктура для здорового способу життя, екологія, структура зайнятості, структура дозвілля тощо. Управління цими чинниками має стати пріоритетом місцевого самоуправління. Створення дієвих цільових місцевих програм для збереження здоров’я, підвищення якості й кількості соціальних послуг, турбота про вразливе населення (літніх людей, людей з інвалідністю, дітей), родини, які мають паліативних хворих, залучення таких родин до активної самореалізації у громаді, створення інфраструктури для здорового способу життя створюють здорову громаду. Громади повинні отримати також необхідні інструменти і стандарти формування таких програм.

Що таке здорові стосунки громади, лікарні й медиків?

Лікарні – це автономні підприємства. Лікарі – вільні фахівці. Громада має ставити перед лікарями завдання зі збереження й відновлення здоров’я свого населення в рамках стратегії громади та у співпраці з іншими підприємствами і службами

Інвестуючи в лікарні, громада не має порушувати управлінську автономію, наприклад казати директорові, кого можна звільняти, а кого ні, або як розподіляти гроші бюджету лікарні. Директор лікарні відповідає перед власником за її фінансову спроможність, якість наданих послуг і задоволеність ними населення. Як вона цього досягає – це внутрішнє питання автономного закладу.

Водночас громада має переконатись, що до управління закладом на основі прозорого конкурсу залучений професійний управлінець. Вона повинна сприяти ефективній роботі корпоративного управління через створення спостережної чи наглядової ради, активну участь у створенні зрозумілої стратегії розвитку закладу з урахуванням унікальних потреб громади.

Регіональний рівень управління має створювати умови для співпраці та об’єднання зусиль усіх медичних закладів регіону й роботу їх як однієї мережі для збереження здоров’я мешканців усієї області.

До есе

Медицина

Основа нової системи здоров’я – вільні лікарі

Вільний лікар – незалежний суб’єкт із почуттям гідності, який працює в кращих інтересах пацієнта, професії та закладу. Вільного лікаря не можна змусити зробити щось проти його волі чи принципів. Вільного лікаря не можна змусити робити беззмістовну роботу. Вільний лікар не мовчатиме, коли побачить, що щось відбувається неправильно або не чесно

Основа нової системи здоров’я – вільні лікарі

Свобода лікаря тримається на двох опорах: самоврядування, яке підтримує й захищає його, та статус вільної професії, який дає лікареві можливість легально отримувати винагороду й менше залежати від роботодавця. 

 

Право на медичну практику лікар буде отримувати від лікарської палати, яка прийматиме в нього складний іспит. Лікар стане рівним серед рівних у незалежній спільноті фахівців. Кожен лікар зможе увійти до управління палати або делегувати туди того, кому довіряє. Професійні дії лікаря, в тому числі помилки, оцінюватимуть його колеги, а не чиновники за зачиненими дверима.

Слідом за лікарями медсестринська професія також почне організовувати власне самоврядування. Із секретарки лікаря медсестра має стати самостійним вільним професіоналом, який може працювати в команді з лікарем, а може працювати автономно.

До есе
Лікарні – ефективні незалежні підприємства

Із символів занепаду, безгосподарності, корупції заклади охорони здоров’я будуть перетворені на ефективні автономні підприємства.

Медичні підприємства (лікарні різних рівнів, центри первинної допомоги) також є вільними суб’єктами системи здоров’я. Автономія дає можливість кожній лікарні стати унікальною для розв’язання проблем своєї громади.

Для цього передусім треба берегти, захищати й розширювати автономію лікарень. Держава регулює ринок медичних послуг, але не може в «ручному» режимі управляти фінансами, людьми чи іншою діяльністю лікарень. Волонтери, спільноти пацієнтів та інші представники громади зможуть брати участь в управлінні лікарнею через опікунські чи наглядові ради. Керівні посади стануть відкритими для найкращих замість «наближених» завдяки відкритим конкурсним процедурам та конкуренції за пацієнта. Управлінець у медицині стане окремим визнаним і шанованим фахом.

Завдяки цьому бар’єр сакральності й закритості лікарень буде зруйновано. Члени громади, управлінці, лікарі й місцева влада спільно відповідатимуть за примноження людського капіталу в кожній громаді. Громада і колектив пишатимуться своєю лікарнею.

До есе
Цифрові права, інноваційні технології, штучний інтелект
- невід’ємні складові сучасної системи здоров'я

В сучасному світі ми генеруємо та використовуємо велику кількість даних і, свідомо або підсвідомо, формуємо величезні пули даних, в тому числі і медичних, які містять персональну і персоналізовану інформацію. Наявність цих даних та можливість їх обробки для аналізу та висновків – фундамент зважених і ґрунтовних рішень на користь особи та громади в зрілому та відкритому суспільстві. Але водночас така ситуація містить ризики, які ми маємо усвідомлювати та намагатись керувати.

До есе

Зміни

Діалог без табу та заборонених тем

У сфері здоров’я багато проблемних питань, але там не має бути заборонених тем, як немає там місця культурі віктимності.

Діалог без табу та заборонених тем

Неписані заборони на обговорення болючих і дражливих тем стримують розвиток сфери здоров’я й залишають найгірші проблеми нерозв’язаними роками. За останні десятиліття в цій сфері міцно вкоренилася культура віктимності. Лікарів або пацієнтів заведено вважати приниженими групами. Політики охоче підсилюють цей імідж, сподіваючись на дешеву популярність.

У новій системі не може бути табу на обговорення корупції та неформальних платежів, низької фаховості через погану освіту, лікарської помилки, конфліктів інтересів у спільнотах лікарів і пацієнтів та інших.

Почуття власної гідності, що походить від внутрішньої свободи, повага до опонента, яка походить від переконання, що всі діють в інтересах пацієнта, та діалог стануть інструментом розконсервації й розв’язання цих проблем.

До есе
М’яка сила громадянського суспільства

У нашому недавньому минулому є яскраві докази, що громадянське суспільство України може впливати на державну владу для досягнення бажаних результатів. Цей принцип м’якої сили спирається на засадничі цінності української нації. Саме тому держава повинна підтримувати й розширювати довіру, спроможність та можливості громадянського суспільства впливати на формування державної політики

М’яка сила громадянського суспільства

Громадянське суспільство має включати професійні асоціації, об’єднання пацієнтів, релігійні та правозахисні організації, бізнес-асоціації тощо. Ми віримо, що інвестиції в громадянське суспільство сприятимуть спроможності кожного громадянина стати повноцінним суб’єктом нової системи.

До есе
Підтримай і ти

Підтримують Маніфест

23

організації

75

громадян

Вадим Вус
Вадим Вус
Бо Українці варті кращої долі
Оксана Сухорукова
Оксана Сухорукова
Тому що я вірю в це
Юрій Попович
Юрій Попович
Реформування системи охорони здоров'я має бути продовжено!
Володимир Красьоха
Володимир Красьоха
Бо це також і мої цінності
Наталія Калмикова
Наталія Калмикова
Людина - це найбільша цінність, її здоров'я та інтереси найбільший скарб держави! Я підтримую Маніфест та закликаю до об'єднання людей з твердими цінностями.
Світлана Фесенко
Світлана Фесенко
Перетворення української медицини на інноваційну, гнучку та людиноцентричну систему неминуче!
Гліб Бітюков
Гліб Бітюков
Система охорони здоров'я стосується кожного громадянина і має бути одним зі стратегічних напрямків розвитку для держави.
Віталій Кузьмін
Віталій Кузьмін
Бо прагну справжніх досягнень
Віталій Климчук
Віталій Климчук
Тому що згоден!
Василь Фречка
Василь Фречка
Якщо він здійснилося то це явно змінить роль лікаря і медицини в суспільстві
Наталія Бурмистрова
Наталія Бурмистрова
Питання здоров’я людей – це не справа виключно лікарів ...громадам треба стати відповідальними власниками... Дуже актуально!
Богдан Михайлевський
Богдан Михайлевський
Я лікар, і прагну, щоб медицина була орієнтована на пацієнта, а лікарям Ніхто не заважав в досягненні мети
Ганна Стогній
Ганна Стогній
Теперішній час це виклик для держави, лікарів, пацієнтів. В час великих змін ми можемо досягти успіху тільки взаємодіючи між собою!
Оксана Джам
Оксана Джам
Палкий прихильник змін в медицині
Ірина Волошина
Ірина Волошина
Систему медичної освіти і допомоги варто змінювати, базуючись на міжнародному досвіді та кращих практиках людиноцентрованості
Ірина Ліштаба
Ірина Ліштаба
Цінності та зміст, що закладаються Маніфестом, є визначальними для мене. Це про майбутнє, яке ми самі собі маємо збудувати, та відповідальність перед ним
Людмила Амосенко
Людмила Амосенко
Мені імпонують викладені в Маніфесті цінності
Арман Качарян
Арман Качарян
Я усвідомлюю та уявляю осяжні перспективи країни, яких досягнемо, слідуючи цінностям Маніфесту
Олександр Зарицький
Олександр Зарицький
Маніфест - це можливість матеріалізувати гідність в досяжні результати
Дмитро Плеханов
Дмитро Плеханов
Підтримую найкращі лікарськи практики
Олександр Хоруженко
Олександр Хоруженко
Ці ідеї по суті є і моїм дороговказом до змін у країні
Євгеній Черенок
Євгеній Черенок
Хочеш змін - будь ними!
Євген Мешко
Євген Мешко
Моє уявлення про систему охорони здоров'я, її розвиток та зміни, які варто впровадити, тут дуже влучно відображені
Денис Денисенко
Денис Денисенко
Маніфест співпадає з моїм баченням і цінностями розвитку охорони здоров'я
Отто Стойка
Отто Стойка
Я підтримую, тому що розумію, що зміни роблять люди і в мене є бажання підтримати прогресивних колег, які прагнуть покращити життя та охорону здоров'я в нашій країні!
Тарас Кушнір
Тарас Кушнір
Мені не однаково в якій країні житимуть мої діти. Мене пройняла презентація маніфесту і я вірю, що можна здійснити великі речі малими кроками
Ірина Палагнюк
Ірина Палагнюк
Це крута ідея. Давно шукала щось схоже
Марина Халімоненко
Марина Халімоненко
Ідеї маніфесту близькі мені. Я хочу жити у вільному, відкритому, відповідальному суспільстві, реалізовувати себе.
Вероніка Фацієвич
Вероніка Фацієвич
Цілком поділяю ідеї, цінності та погляди, висвітлені у Маніфесті
Леся Дяченко
Леся Дяченко
Час діяти. Все залежить від нас!
Надія Павчак
Надія Павчак
Здорове суспільство - це я, ти, ми, наші нащадки та все, що ми залишимо по собі
Ірина Красуля
Ірина Красуля
Маніфест - це моя позиція також
Наталія Митник
Наталія Митник
Україна має стати європейською країною. Вірю, що в нашій країні є критична кількість людей, які можуть змінити хід історії на краще.
Уляна Дубініна
Уляна Дубініна
Хочу позитивних змін для України
Тетяна Латишенко
Тетяна Латишенко
Дуже хочеться змін в медицині, де перша сходинка буде - лікар, а далі все прикладається
Олександр Ябчанка
Олександр Ябчанка
Доступно і точно описано те, що вартує уваги
Ерфан Кудусов
Ерфан Кудусов
Згоден з концепцією Маніфесту
Надія Савинська
Надія Савинська
Питання гідності людини для мене є вкрай важливим
Микола Бакшеєв
Микола Бакшеєв
Лише спільними зусиллями як з боку держави, так і з боку громади можна розпочати істотні зміни!
Маргарита Бекетова
Маргарита Бекетова
Життя та збереження здоров'я нації - головні пріоритети Держави!
Олександр Ковальов
Олександр Ковальов
Вважаю зміни наразі важливі
Андрій Голод
Андрій Голод
Погоджуюся з усіма пунктами Маніфесту та хочу сприяти їх втілення в життя
Тетяна Воронцова
Тетяна Воронцова
Якщо ти хочеш отримати щось нове - ти маєш зробити щось нове! І таку позицію мають мати як медики, так і пацієнти. Не мовчати, вірити, діяти!
Олександр Пирожков
Олександр Пирожков
Я підтримую, бо хочу бачити країну нової якості, а цього можна досягти лише за допомогою таких грунтовних змін, як цей маніфест
Денис Трохимчук
Денис Трохимчук
В Маніфесті зазначені ті зміни, які я хотів би бачити.
Андрій Пеньков
Андрій Пеньков
Цей діалог дає надію на якісні зміни системи охорони здоров’я, де людина знаходиться в центрі прийняття рішень стосовно його здоров’я та якості життя
Ольга Шапран
Ольга Шапран
Ініціатива створення та просування Маніфесту направлена на формування нового, більш адаптованого під наше сьогодення та наше майбутнє, типу мислення суспільства
Микола Франко
Микола Франко
В наші часи дуже важливо мріяти, бо мрії визначають напрямок, напрямок визначає стратегію і цілі, а вони в свою чергу сприяють якісній зміні
Софія Марочканич
Софія Марочканич
імпонує те, що Маніфест поширює думку - ми особисто теж можемо і навіть повинні робити щось для покращення цієї системи
Олександр Манюков
Олександр Манюков
Анна Шаригіна
Анна Шаригіна
Маніфест стосується не тільки фізичного, але й емоційного здоров'я людей і, врешті решт, здоров'я суспільства. Вважаю це стратегічно правильним підходом
Артем Шуш
Артем Шуш
особливо погоджуюся з концепцію "м'якої сили", бо не хочу, щоби апарат держави мав монополію на ухвалення рішень
Ельвіра Щемур
Ельвіра Щемур
я хочу аби Україна розвивалася та аби громадяни України були не ресурсом, а найголовнішою цінністю держави
Оксана Лозко
Оксана Лозко
Запропонована модель повністю співпадає з моїм баченням існування сімейноі медицини
Яна Демчук
Яна Демчук
Маніфест є сучасною декларацією базових засад здорового суспільства
Оксана Кашинцева
Оксана Кашинцева
Поділяю стратегію подальшої реформи сфери охорони здоров"я
Оксана Петринич
Оксана Петринич
Я мрію жити у країні, де людина визнається безумовною цінністю, а найкращою інвестицією є розвиток людського капіталу
Валентин Будніченко
Валентин Будніченко
Підтримаю концепцію
Лариса Клочай
Лариса Клочай
Зміни починаються з кожного з нас. Професійне майбутнє медиків потребує активного втручання та підтримки
Анна Дуб
Анна Дуб
Якщо ми не будемо боротися спільно, у нас це заберуть
Людмила Мельничук
Людмила Мельничук
Тому, що хочу жити в європейському суспільстві, а не в пострадянському
Наталія Рагімова
Наталія Рагімова
Веду здоровий спосіб життя, пропагую його. Я за: здоров'я психічне, фізичне, соціальне, духовне
Олексій Шитов
Олексій Шитов
Підтримую тому, що мені імпонують люди з системним підходом, які створюють майбутнє медичної галузі
Кристина Авраменко
Кристина Авраменко
Мені не байдуже моє здоров'я. Вірю в ідею Маніфеста та підпримую дієвців на шляху до змін мед.системи
Юлія Конотопцева
Юлія Конотопцева
Бо я розділяю цінності, що прописані у Маніфесті
Ірина Мацевко 
Ірина Мацевко 
Такі ініціативи пробуджують і міняють суспільство. Вони необхідний елемент реформ та змін
Анастасія Боздирєва
Анастасія Боздирєва
Я очень надеюсь, что Манифест — наш первый шаг в сторону глобальных изменений, которые наконец-то сделают систему ориентированной на человека
Володимир Шльонський
Володимир Шльонський
Час змін настав. Єднаймось!
Анна Цяцько
Анна Цяцько
Бо Маніфест дозволить змінам в охороні здоров'я тривати
Кирило Золотарьов
Кирило Золотарьов
Ірина Подоляк
Ірина Подоляк
Я підтримую Маніфест, бо час об'єднуватися ... задля спільної мети - здорова людина у здоровому суспільстві. Такі об'єднання дають ґрунт для реальної причетності до створення "нашої" держави
Олександр Павлов
Олександр Павлов
підтримую Маніфест
Тетяна Садовська
Тетяна Садовська
Тому що мені не все одно! Маю вищу юридичну освіту, живу і працюю в Україні та знаю , що зміни на краще майбутнє потребують активної участі кожного хто цього бажає!
Поліна Талапова
Поліна Талапова
Я підтримую цей маніфест, тому що мені як людині і як лікарю імпонують його ідеї!
Денис Кадук
Денис Кадук
...є всі умови, щоб наша медицина була ефективною і сучасною, але для цього потрібні люди, які мають бажання щось змінювати
Вадим Вус
Вадим Вус
Бо Українці варті кращої долі
Оксана Сухорукова
Оксана Сухорукова
Тому що я вірю в це
Юрій Попович
Юрій Попович
Реформування системи охорони здоров'я має бути продовжено!
Володимир Красьоха
Володимир Красьоха
Бо це також і мої цінності
Наталія Калмикова
Наталія Калмикова
Людина - це найбільша цінність, її здоров'я та інтереси найбільший скарб держави! Я підтримую Маніфест та закликаю до об'єднання людей з твердими цінностями.
Світлана Фесенко
Світлана Фесенко
Перетворення української медицини на інноваційну, гнучку та людиноцентричну систему неминуче!
Гліб Бітюков
Гліб Бітюков
Система охорони здоров'я стосується кожного громадянина і має бути одним зі стратегічних напрямків розвитку для держави.
Віталій Кузьмін
Віталій Кузьмін
Бо прагну справжніх досягнень
Віталій Климчук
Віталій Климчук
Тому що згоден!
Василь Фречка
Василь Фречка
Якщо він здійснилося то це явно змінить роль лікаря і медицини в суспільстві
Наталія Бурмистрова
Наталія Бурмистрова
Питання здоров’я людей – це не справа виключно лікарів ...громадам треба стати відповідальними власниками... Дуже актуально!
Богдан Михайлевський
Богдан Михайлевський
Я лікар, і прагну, щоб медицина була орієнтована на пацієнта, а лікарям Ніхто не заважав в досягненні мети
Ганна Стогній
Ганна Стогній
Теперішній час це виклик для держави, лікарів, пацієнтів. В час великих змін ми можемо досягти успіху тільки взаємодіючи між собою!
Оксана Джам
Оксана Джам
Палкий прихильник змін в медицині
Ірина Волошина
Ірина Волошина
Систему медичної освіти і допомоги варто змінювати, базуючись на міжнародному досвіді та кращих практиках людиноцентрованості
Ірина Ліштаба
Ірина Ліштаба
Цінності та зміст, що закладаються Маніфестом, є визначальними для мене. Це про майбутнє, яке ми самі собі маємо збудувати, та відповідальність перед ним
Людмила Амосенко
Людмила Амосенко
Мені імпонують викладені в Маніфесті цінності
Арман Качарян
Арман Качарян
Я усвідомлюю та уявляю осяжні перспективи країни, яких досягнемо, слідуючи цінностям Маніфесту
Олександр Зарицький
Олександр Зарицький
Маніфест - це можливість матеріалізувати гідність в досяжні результати
Дмитро Плеханов
Дмитро Плеханов
Підтримую найкращі лікарськи практики
Олександр Хоруженко
Олександр Хоруженко
Ці ідеї по суті є і моїм дороговказом до змін у країні
Євгеній Черенок
Євгеній Черенок
Хочеш змін - будь ними!
Євген Мешко
Євген Мешко
Моє уявлення про систему охорони здоров'я, її розвиток та зміни, які варто впровадити, тут дуже влучно відображені
Денис Денисенко
Денис Денисенко
Маніфест співпадає з моїм баченням і цінностями розвитку охорони здоров'я
Отто Стойка
Отто Стойка
Я підтримую, тому що розумію, що зміни роблять люди і в мене є бажання підтримати прогресивних колег, які прагнуть покращити життя та охорону здоров'я в нашій країні!
Тарас Кушнір
Тарас Кушнір
Мені не однаково в якій країні житимуть мої діти. Мене пройняла презентація маніфесту і я вірю, що можна здійснити великі речі малими кроками
Ірина Палагнюк
Ірина Палагнюк
Це крута ідея. Давно шукала щось схоже
Марина Халімоненко
Марина Халімоненко
Ідеї маніфесту близькі мені. Я хочу жити у вільному, відкритому, відповідальному суспільстві, реалізовувати себе.
Вероніка Фацієвич
Вероніка Фацієвич
Цілком поділяю ідеї, цінності та погляди, висвітлені у Маніфесті
Леся Дяченко
Леся Дяченко
Час діяти. Все залежить від нас!
Надія Павчак
Надія Павчак
Здорове суспільство - це я, ти, ми, наші нащадки та все, що ми залишимо по собі
Ірина Красуля
Ірина Красуля
Маніфест - це моя позиція також
Наталія Митник
Наталія Митник
Україна має стати європейською країною. Вірю, що в нашій країні є критична кількість людей, які можуть змінити хід історії на краще.
Уляна Дубініна
Уляна Дубініна
Хочу позитивних змін для України
Тетяна Латишенко
Тетяна Латишенко
Дуже хочеться змін в медицині, де перша сходинка буде - лікар, а далі все прикладається
Олександр Ябчанка
Олександр Ябчанка
Доступно і точно описано те, що вартує уваги
Ерфан Кудусов
Ерфан Кудусов
Згоден з концепцією Маніфесту
Надія Савинська
Надія Савинська
Питання гідності людини для мене є вкрай важливим
Микола Бакшеєв
Микола Бакшеєв
Лише спільними зусиллями як з боку держави, так і з боку громади можна розпочати істотні зміни!
Маргарита Бекетова
Маргарита Бекетова
Життя та збереження здоров'я нації - головні пріоритети Держави!
Олександр Ковальов
Олександр Ковальов
Вважаю зміни наразі важливі
Андрій Голод
Андрій Голод
Погоджуюся з усіма пунктами Маніфесту та хочу сприяти їх втілення в життя
Тетяна Воронцова
Тетяна Воронцова
Якщо ти хочеш отримати щось нове - ти маєш зробити щось нове! І таку позицію мають мати як медики, так і пацієнти. Не мовчати, вірити, діяти!
Олександр Пирожков
Олександр Пирожков
Я підтримую, бо хочу бачити країну нової якості, а цього можна досягти лише за допомогою таких грунтовних змін, як цей маніфест
Денис Трохимчук
Денис Трохимчук
В Маніфесті зазначені ті зміни, які я хотів би бачити.
Андрій Пеньков
Андрій Пеньков
Цей діалог дає надію на якісні зміни системи охорони здоров’я, де людина знаходиться в центрі прийняття рішень стосовно його здоров’я та якості життя
Ольга Шапран
Ольга Шапран
Ініціатива створення та просування Маніфесту направлена на формування нового, більш адаптованого під наше сьогодення та наше майбутнє, типу мислення суспільства
Микола Франко
Микола Франко
В наші часи дуже важливо мріяти, бо мрії визначають напрямок, напрямок визначає стратегію і цілі, а вони в свою чергу сприяють якісній зміні
Софія Марочканич
Софія Марочканич
імпонує те, що Маніфест поширює думку - ми особисто теж можемо і навіть повинні робити щось для покращення цієї системи
Олександр Манюков
Олександр Манюков
Анна Шаригіна
Анна Шаригіна
Маніфест стосується не тільки фізичного, але й емоційного здоров'я людей і, врешті решт, здоров'я суспільства. Вважаю це стратегічно правильним підходом
Артем Шуш
Артем Шуш
особливо погоджуюся з концепцію "м'якої сили", бо не хочу, щоби апарат держави мав монополію на ухвалення рішень
Ельвіра Щемур
Ельвіра Щемур
я хочу аби Україна розвивалася та аби громадяни України були не ресурсом, а найголовнішою цінністю держави
Оксана Лозко
Оксана Лозко
Запропонована модель повністю співпадає з моїм баченням існування сімейноі медицини
Яна Демчук
Яна Демчук
Маніфест є сучасною декларацією базових засад здорового суспільства
Оксана Кашинцева
Оксана Кашинцева
Поділяю стратегію подальшої реформи сфери охорони здоров"я
Оксана Петринич
Оксана Петринич
Я мрію жити у країні, де людина визнається безумовною цінністю, а найкращою інвестицією є розвиток людського капіталу
Валентин Будніченко
Валентин Будніченко
Підтримаю концепцію
Лариса Клочай
Лариса Клочай
Зміни починаються з кожного з нас. Професійне майбутнє медиків потребує активного втручання та підтримки
Анна Дуб
Анна Дуб
Якщо ми не будемо боротися спільно, у нас це заберуть
Людмила Мельничук
Людмила Мельничук
Тому, що хочу жити в європейському суспільстві, а не в пострадянському
Наталія Рагімова
Наталія Рагімова
Веду здоровий спосіб життя, пропагую його. Я за: здоров'я психічне, фізичне, соціальне, духовне
Олексій Шитов
Олексій Шитов
Підтримую тому, що мені імпонують люди з системним підходом, які створюють майбутнє медичної галузі
Кристина Авраменко
Кристина Авраменко
Мені не байдуже моє здоров'я. Вірю в ідею Маніфеста та підпримую дієвців на шляху до змін мед.системи
Юлія Конотопцева
Юлія Конотопцева
Бо я розділяю цінності, що прописані у Маніфесті
Ірина Мацевко 
Ірина Мацевко 
Такі ініціативи пробуджують і міняють суспільство. Вони необхідний елемент реформ та змін
Анастасія Боздирєва
Анастасія Боздирєва
Я очень надеюсь, что Манифест — наш первый шаг в сторону глобальных изменений, которые наконец-то сделают систему ориентированной на человека
Володимир Шльонський
Володимир Шльонський
Час змін настав. Єднаймось!
Анна Цяцько
Анна Цяцько
Бо Маніфест дозволить змінам в охороні здоров'я тривати
Кирило Золотарьов
Кирило Золотарьов
Ірина Подоляк
Ірина Подоляк
Я підтримую Маніфест, бо час об'єднуватися ... задля спільної мети - здорова людина у здоровому суспільстві. Такі об'єднання дають ґрунт для реальної причетності до створення "нашої" держави
Олександр Павлов
Олександр Павлов
підтримую Маніфест
Тетяна Садовська
Тетяна Садовська
Тому що мені не все одно! Маю вищу юридичну освіту, живу і працюю в Україні та знаю , що зміни на краще майбутнє потребують активної участі кожного хто цього бажає!
Поліна Талапова
Поліна Талапова
Я підтримую цей маніфест, тому що мені як людині і як лікарю імпонують його ідеї!
Денис Кадук
Денис Кадук
...є всі умови, щоб наша медицина була ефективною і сучасною, але для цього потрібні люди, які мають бажання щось змінювати
Вадим Вус
Вадим Вус
Бо Українці варті кращої долі
Оксана Сухорукова
Оксана Сухорукова
Тому що я вірю в це
Юрій Попович
Юрій Попович
Реформування системи охорони здоров'я має бути продовжено!
Володимир Красьоха
Володимир Красьоха
Бо це також і мої цінності
Наталія Калмикова
Наталія Калмикова
Людина - це найбільша цінність, її здоров'я та інтереси найбільший скарб держави! Я підтримую Маніфест та закликаю до об'єднання людей з твердими цінностями.
Світлана Фесенко
Світлана Фесенко
Перетворення української медицини на інноваційну, гнучку та людиноцентричну систему неминуче!
Гліб Бітюков
Гліб Бітюков
Система охорони здоров'я стосується кожного громадянина і має бути одним зі стратегічних напрямків розвитку для держави.
Віталій Кузьмін
Віталій Кузьмін
Бо прагну справжніх досягнень
Віталій Климчук
Віталій Климчук
Тому що згоден!
Василь Фречка
Василь Фречка
Якщо він здійснилося то це явно змінить роль лікаря і медицини в суспільстві
Наталія Бурмистрова
Наталія Бурмистрова
Питання здоров’я людей – це не справа виключно лікарів ...громадам треба стати відповідальними власниками... Дуже актуально!
Богдан Михайлевський
Богдан Михайлевський
Я лікар, і прагну, щоб медицина була орієнтована на пацієнта, а лікарям Ніхто не заважав в досягненні мети
Ганна Стогній
Ганна Стогній
Теперішній час це виклик для держави, лікарів, пацієнтів. В час великих змін ми можемо досягти успіху тільки взаємодіючи між собою!
Оксана Джам
Оксана Джам
Палкий прихильник змін в медицині
Ірина Волошина
Ірина Волошина
Систему медичної освіти і допомоги варто змінювати, базуючись на міжнародному досвіді та кращих практиках людиноцентрованості
Ірина Ліштаба
Ірина Ліштаба
Цінності та зміст, що закладаються Маніфестом, є визначальними для мене. Це про майбутнє, яке ми самі собі маємо збудувати, та відповідальність перед ним
Людмила Амосенко
Людмила Амосенко
Мені імпонують викладені в Маніфесті цінності
Арман Качарян
Арман Качарян
Я усвідомлюю та уявляю осяжні перспективи країни, яких досягнемо, слідуючи цінностям Маніфесту
Олександр Зарицький
Олександр Зарицький
Маніфест - це можливість матеріалізувати гідність в досяжні результати
Дмитро Плеханов
Дмитро Плеханов
Підтримую найкращі лікарськи практики
Олександр Хоруженко
Олександр Хоруженко
Ці ідеї по суті є і моїм дороговказом до змін у країні
Євгеній Черенок
Євгеній Черенок
Хочеш змін - будь ними!
Євген Мешко
Євген Мешко
Моє уявлення про систему охорони здоров'я, її розвиток та зміни, які варто впровадити, тут дуже влучно відображені
Денис Денисенко
Денис Денисенко
Маніфест співпадає з моїм баченням і цінностями розвитку охорони здоров'я
Отто Стойка
Отто Стойка
Я підтримую, тому що розумію, що зміни роблять люди і в мене є бажання підтримати прогресивних колег, які прагнуть покращити життя та охорону здоров'я в нашій країні!
Тарас Кушнір
Тарас Кушнір
Мені не однаково в якій країні житимуть мої діти. Мене пройняла презентація маніфесту і я вірю, що можна здійснити великі речі малими кроками
Ірина Палагнюк
Ірина Палагнюк
Це крута ідея. Давно шукала щось схоже
Марина Халімоненко
Марина Халімоненко
Ідеї маніфесту близькі мені. Я хочу жити у вільному, відкритому, відповідальному суспільстві, реалізовувати себе.
Вероніка Фацієвич
Вероніка Фацієвич
Цілком поділяю ідеї, цінності та погляди, висвітлені у Маніфесті
Леся Дяченко
Леся Дяченко
Час діяти. Все залежить від нас!
Надія Павчак
Надія Павчак
Здорове суспільство - це я, ти, ми, наші нащадки та все, що ми залишимо по собі
Ірина Красуля
Ірина Красуля
Маніфест - це моя позиція також
Наталія Митник
Наталія Митник
Україна має стати європейською країною. Вірю, що в нашій країні є критична кількість людей, які можуть змінити хід історії на краще.
Уляна Дубініна
Уляна Дубініна
Хочу позитивних змін для України
Тетяна Латишенко
Тетяна Латишенко
Дуже хочеться змін в медицині, де перша сходинка буде - лікар, а далі все прикладається
Олександр Ябчанка
Олександр Ябчанка
Доступно і точно описано те, що вартує уваги
Ерфан Кудусов
Ерфан Кудусов
Згоден з концепцією Маніфесту
Надія Савинська
Надія Савинська
Питання гідності людини для мене є вкрай важливим
Микола Бакшеєв
Микола Бакшеєв
Лише спільними зусиллями як з боку держави, так і з боку громади можна розпочати істотні зміни!
Маргарита Бекетова
Маргарита Бекетова
Життя та збереження здоров'я нації - головні пріоритети Держави!
Олександр Ковальов
Олександр Ковальов
Вважаю зміни наразі важливі
Андрій Голод
Андрій Голод
Погоджуюся з усіма пунктами Маніфесту та хочу сприяти їх втілення в життя
Тетяна Воронцова
Тетяна Воронцова
Якщо ти хочеш отримати щось нове - ти маєш зробити щось нове! І таку позицію мають мати як медики, так і пацієнти. Не мовчати, вірити, діяти!
Олександр Пирожков
Олександр Пирожков
Я підтримую, бо хочу бачити країну нової якості, а цього можна досягти лише за допомогою таких грунтовних змін, як цей маніфест
Денис Трохимчук
Денис Трохимчук
В Маніфесті зазначені ті зміни, які я хотів би бачити.
Андрій Пеньков
Андрій Пеньков
Цей діалог дає надію на якісні зміни системи охорони здоров’я, де людина знаходиться в центрі прийняття рішень стосовно його здоров’я та якості життя
Ольга Шапран
Ольга Шапран
Ініціатива створення та просування Маніфесту направлена на формування нового, більш адаптованого під наше сьогодення та наше майбутнє, типу мислення суспільства
Микола Франко
Микола Франко
В наші часи дуже важливо мріяти, бо мрії визначають напрямок, напрямок визначає стратегію і цілі, а вони в свою чергу сприяють якісній зміні
Софія Марочканич
Софія Марочканич
імпонує те, що Маніфест поширює думку - ми особисто теж можемо і навіть повинні робити щось для покращення цієї системи
Олександр Манюков
Олександр Манюков
Анна Шаригіна
Анна Шаригіна
Маніфест стосується не тільки фізичного, але й емоційного здоров'я людей і, врешті решт, здоров'я суспільства. Вважаю це стратегічно правильним підходом
Артем Шуш
Артем Шуш
особливо погоджуюся з концепцію "м'якої сили", бо не хочу, щоби апарат держави мав монополію на ухвалення рішень
Ельвіра Щемур
Ельвіра Щемур
я хочу аби Україна розвивалася та аби громадяни України були не ресурсом, а найголовнішою цінністю держави
Оксана Лозко
Оксана Лозко
Запропонована модель повністю співпадає з моїм баченням існування сімейноі медицини
Яна Демчук
Яна Демчук
Маніфест є сучасною декларацією базових засад здорового суспільства
Оксана Кашинцева
Оксана Кашинцева
Поділяю стратегію подальшої реформи сфери охорони здоров"я
Оксана Петринич
Оксана Петринич
Я мрію жити у країні, де людина визнається безумовною цінністю, а найкращою інвестицією є розвиток людського капіталу
Валентин Будніченко
Валентин Будніченко
Підтримаю концепцію
Лариса Клочай
Лариса Клочай
Зміни починаються з кожного з нас. Професійне майбутнє медиків потребує активного втручання та підтримки
Анна Дуб
Анна Дуб
Якщо ми не будемо боротися спільно, у нас це заберуть
Людмила Мельничук
Людмила Мельничук
Тому, що хочу жити в європейському суспільстві, а не в пострадянському
Наталія Рагімова
Наталія Рагімова
Веду здоровий спосіб життя, пропагую його. Я за: здоров'я психічне, фізичне, соціальне, духовне
Олексій Шитов
Олексій Шитов
Підтримую тому, що мені імпонують люди з системним підходом, які створюють майбутнє медичної галузі
Кристина Авраменко
Кристина Авраменко
Мені не байдуже моє здоров'я. Вірю в ідею Маніфеста та підпримую дієвців на шляху до змін мед.системи
Юлія Конотопцева
Юлія Конотопцева
Бо я розділяю цінності, що прописані у Маніфесті
Ірина Мацевко 
Ірина Мацевко 
Такі ініціативи пробуджують і міняють суспільство. Вони необхідний елемент реформ та змін
Анастасія Боздирєва
Анастасія Боздирєва
Я очень надеюсь, что Манифест — наш первый шаг в сторону глобальных изменений, которые наконец-то сделают систему ориентированной на человека
Володимир Шльонський
Володимир Шльонський
Час змін настав. Єднаймось!
Анна Цяцько
Анна Цяцько
Бо Маніфест дозволить змінам в охороні здоров'я тривати
Кирило Золотарьов
Кирило Золотарьов
Ірина Подоляк
Ірина Подоляк
Я підтримую Маніфест, бо час об'єднуватися ... задля спільної мети - здорова людина у здоровому суспільстві. Такі об'єднання дають ґрунт для реальної причетності до створення "нашої" держави
Олександр Павлов
Олександр Павлов
підтримую Маніфест
Тетяна Садовська
Тетяна Садовська
Тому що мені не все одно! Маю вищу юридичну освіту, живу і працюю в Україні та знаю , що зміни на краще майбутнє потребують активної участі кожного хто цього бажає!
Поліна Талапова
Поліна Талапова
Я підтримую цей маніфест, тому що мені як людині і як лікарю імпонують його ідеї!
Денис Кадук
Денис Кадук
...є всі умови, щоб наша медицина була ефективною і сучасною, але для цього потрібні люди, які мають бажання щось змінювати
Вадим Вус
Вадим Вус
Бо Українці варті кращої долі
Оксана Сухорукова
Оксана Сухорукова
Тому що я вірю в це
Юрій Попович
Юрій Попович
Реформування системи охорони здоров'я має бути продовжено!
Володимир Красьоха
Володимир Красьоха
Бо це також і мої цінності
Наталія Калмикова
Наталія Калмикова
Людина - це найбільша цінність, її здоров'я та інтереси найбільший скарб держави! Я підтримую Маніфест та закликаю до об'єднання людей з твердими цінностями.
Світлана Фесенко
Світлана Фесенко
Перетворення української медицини на інноваційну, гнучку та людиноцентричну систему неминуче!
Гліб Бітюков
Гліб Бітюков
Система охорони здоров'я стосується кожного громадянина і має бути одним зі стратегічних напрямків розвитку для держави.
Віталій Кузьмін
Віталій Кузьмін
Бо прагну справжніх досягнень
Віталій Климчук
Віталій Климчук
Тому що згоден!
Василь Фречка
Василь Фречка
Якщо він здійснилося то це явно змінить роль лікаря і медицини в суспільстві
Наталія Бурмистрова
Наталія Бурмистрова
Питання здоров’я людей – це не справа виключно лікарів ...громадам треба стати відповідальними власниками... Дуже актуально!
Богдан Михайлевський
Богдан Михайлевський
Я лікар, і прагну, щоб медицина була орієнтована на пацієнта, а лікарям Ніхто не заважав в досягненні мети
Ганна Стогній
Ганна Стогній
Теперішній час це виклик для держави, лікарів, пацієнтів. В час великих змін ми можемо досягти успіху тільки взаємодіючи між собою!
Оксана Джам
Оксана Джам
Палкий прихильник змін в медицині
Ірина Волошина
Ірина Волошина
Систему медичної освіти і допомоги варто змінювати, базуючись на міжнародному досвіді та кращих практиках людиноцентрованості
Ірина Ліштаба
Ірина Ліштаба
Цінності та зміст, що закладаються Маніфестом, є визначальними для мене. Це про майбутнє, яке ми самі собі маємо збудувати, та відповідальність перед ним
Людмила Амосенко
Людмила Амосенко
Мені імпонують викладені в Маніфесті цінності
Арман Качарян
Арман Качарян
Я усвідомлюю та уявляю осяжні перспективи країни, яких досягнемо, слідуючи цінностям Маніфесту
Олександр Зарицький
Олександр Зарицький
Маніфест - це можливість матеріалізувати гідність в досяжні результати
Дмитро Плеханов
Дмитро Плеханов
Підтримую найкращі лікарськи практики
Олександр Хоруженко
Олександр Хоруженко
Ці ідеї по суті є і моїм дороговказом до змін у країні
Євгеній Черенок
Євгеній Черенок
Хочеш змін - будь ними!
Євген Мешко
Євген Мешко
Моє уявлення про систему охорони здоров'я, її розвиток та зміни, які варто впровадити, тут дуже влучно відображені
Денис Денисенко
Денис Денисенко
Маніфест співпадає з моїм баченням і цінностями розвитку охорони здоров'я
Отто Стойка
Отто Стойка
Я підтримую, тому що розумію, що зміни роблять люди і в мене є бажання підтримати прогресивних колег, які прагнуть покращити життя та охорону здоров'я в нашій країні!
Тарас Кушнір
Тарас Кушнір
Мені не однаково в якій країні житимуть мої діти. Мене пройняла презентація маніфесту і я вірю, що можна здійснити великі речі малими кроками
Ірина Палагнюк
Ірина Палагнюк
Це крута ідея. Давно шукала щось схоже
Марина Халімоненко
Марина Халімоненко
Ідеї маніфесту близькі мені. Я хочу жити у вільному, відкритому, відповідальному суспільстві, реалізовувати себе.
Вероніка Фацієвич
Вероніка Фацієвич
Цілком поділяю ідеї, цінності та погляди, висвітлені у Маніфесті
Леся Дяченко
Леся Дяченко
Час діяти. Все залежить від нас!
Надія Павчак
Надія Павчак
Здорове суспільство - це я, ти, ми, наші нащадки та все, що ми залишимо по собі
Ірина Красуля
Ірина Красуля
Маніфест - це моя позиція також
Наталія Митник
Наталія Митник
Україна має стати європейською країною. Вірю, що в нашій країні є критична кількість людей, які можуть змінити хід історії на краще.
Уляна Дубініна
Уляна Дубініна
Хочу позитивних змін для України
Тетяна Латишенко
Тетяна Латишенко
Дуже хочеться змін в медицині, де перша сходинка буде - лікар, а далі все прикладається
Олександр Ябчанка
Олександр Ябчанка
Доступно і точно описано те, що вартує уваги
Ерфан Кудусов
Ерфан Кудусов
Згоден з концепцією Маніфесту
Надія Савинська
Надія Савинська
Питання гідності людини для мене є вкрай важливим
Микола Бакшеєв
Микола Бакшеєв
Лише спільними зусиллями як з боку держави, так і з боку громади можна розпочати істотні зміни!
Маргарита Бекетова
Маргарита Бекетова
Життя та збереження здоров'я нації - головні пріоритети Держави!
Олександр Ковальов
Олександр Ковальов
Вважаю зміни наразі важливі
Андрій Голод
Андрій Голод
Погоджуюся з усіма пунктами Маніфесту та хочу сприяти їх втілення в життя
Тетяна Воронцова
Тетяна Воронцова
Якщо ти хочеш отримати щось нове - ти маєш зробити щось нове! І таку позицію мають мати як медики, так і пацієнти. Не мовчати, вірити, діяти!
Олександр Пирожков
Олександр Пирожков
Я підтримую, бо хочу бачити країну нової якості, а цього можна досягти лише за допомогою таких грунтовних змін, як цей маніфест
Денис Трохимчук
Денис Трохимчук
В Маніфесті зазначені ті зміни, які я хотів би бачити.
Андрій Пеньков
Андрій Пеньков
Цей діалог дає надію на якісні зміни системи охорони здоров’я, де людина знаходиться в центрі прийняття рішень стосовно його здоров’я та якості життя
Ольга Шапран
Ольга Шапран
Ініціатива створення та просування Маніфесту направлена на формування нового, більш адаптованого під наше сьогодення та наше майбутнє, типу мислення суспільства
Микола Франко
Микола Франко
В наші часи дуже важливо мріяти, бо мрії визначають напрямок, напрямок визначає стратегію і цілі, а вони в свою чергу сприяють якісній зміні
Софія Марочканич
Софія Марочканич
імпонує те, що Маніфест поширює думку - ми особисто теж можемо і навіть повинні робити щось для покращення цієї системи
Олександр Манюков
Олександр Манюков
Анна Шаригіна
Анна Шаригіна
Маніфест стосується не тільки фізичного, але й емоційного здоров'я людей і, врешті решт, здоров'я суспільства. Вважаю це стратегічно правильним підходом
Артем Шуш
Артем Шуш
особливо погоджуюся з концепцію "м'якої сили", бо не хочу, щоби апарат держави мав монополію на ухвалення рішень
Ельвіра Щемур
Ельвіра Щемур
я хочу аби Україна розвивалася та аби громадяни України були не ресурсом, а найголовнішою цінністю держави
Оксана Лозко
Оксана Лозко
Запропонована модель повністю співпадає з моїм баченням існування сімейноі медицини
Яна Демчук
Яна Демчук
Маніфест є сучасною декларацією базових засад здорового суспільства
Оксана Кашинцева
Оксана Кашинцева
Поділяю стратегію подальшої реформи сфери охорони здоров"я
Оксана Петринич
Оксана Петринич
Я мрію жити у країні, де людина визнається безумовною цінністю, а найкращою інвестицією є розвиток людського капіталу
Валентин Будніченко
Валентин Будніченко
Підтримаю концепцію
Лариса Клочай
Лариса Клочай
Зміни починаються з кожного з нас. Професійне майбутнє медиків потребує активного втручання та підтримки
Анна Дуб
Анна Дуб
Якщо ми не будемо боротися спільно, у нас це заберуть
Людмила Мельничук
Людмила Мельничук
Тому, що хочу жити в європейському суспільстві, а не в пострадянському
Наталія Рагімова
Наталія Рагімова
Веду здоровий спосіб життя, пропагую його. Я за: здоров'я психічне, фізичне, соціальне, духовне
Олексій Шитов
Олексій Шитов
Підтримую тому, що мені імпонують люди з системним підходом, які створюють майбутнє медичної галузі
Кристина Авраменко
Кристина Авраменко
Мені не байдуже моє здоров'я. Вірю в ідею Маніфеста та підпримую дієвців на шляху до змін мед.системи
Юлія Конотопцева
Юлія Конотопцева
Бо я розділяю цінності, що прописані у Маніфесті
Ірина Мацевко 
Ірина Мацевко 
Такі ініціативи пробуджують і міняють суспільство. Вони необхідний елемент реформ та змін
Анастасія Боздирєва
Анастасія Боздирєва
Я очень надеюсь, что Манифест — наш первый шаг в сторону глобальных изменений, которые наконец-то сделают систему ориентированной на человека
Володимир Шльонський
Володимир Шльонський
Час змін настав. Єднаймось!
Анна Цяцько
Анна Цяцько
Бо Маніфест дозволить змінам в охороні здоров'я тривати
Кирило Золотарьов
Кирило Золотарьов
Ірина Подоляк
Ірина Подоляк
Я підтримую Маніфест, бо час об'єднуватися ... задля спільної мети - здорова людина у здоровому суспільстві. Такі об'єднання дають ґрунт для реальної причетності до створення "нашої" держави
Олександр Павлов
Олександр Павлов
підтримую Маніфест
Тетяна Садовська
Тетяна Садовська
Тому що мені не все одно! Маю вищу юридичну освіту, живу і працюю в Україні та знаю , що зміни на краще майбутнє потребують активної участі кожного хто цього бажає!
Поліна Талапова
Поліна Талапова
Я підтримую цей маніфест, тому що мені як людині і як лікарю імпонують його ідеї!
Денис Кадук
Денис Кадук
...є всі умови, щоб наша медицина була ефективною і сучасною, але для цього потрібні люди, які мають бажання щось змінювати
Вадим Вус
Вадим Вус
Бо Українці варті кращої долі
Оксана Сухорукова
Оксана Сухорукова
Тому що я вірю в це
Юрій Попович
Юрій Попович
Реформування системи охорони здоров'я має бути продовжено!
Володимир Красьоха
Володимир Красьоха
Бо це також і мої цінності
Наталія Калмикова
Наталія Калмикова
Людина - це найбільша цінність, її здоров'я та інтереси найбільший скарб держави! Я підтримую Маніфест та закликаю до об'єднання людей з твердими цінностями.
Світлана Фесенко
Світлана Фесенко
Перетворення української медицини на інноваційну, гнучку та людиноцентричну систему неминуче!
Гліб Бітюков
Гліб Бітюков
Система охорони здоров'я стосується кожного громадянина і має бути одним зі стратегічних напрямків розвитку для держави.
Віталій Кузьмін
Віталій Кузьмін
Бо прагну справжніх досягнень
Віталій Климчук
Віталій Климчук
Тому що згоден!
Василь Фречка
Василь Фречка
Якщо він здійснилося то це явно змінить роль лікаря і медицини в суспільстві
Наталія Бурмистрова
Наталія Бурмистрова
Питання здоров’я людей – це не справа виключно лікарів ...громадам треба стати відповідальними власниками... Дуже актуально!
Богдан Михайлевський
Богдан Михайлевський
Я лікар, і прагну, щоб медицина була орієнтована на пацієнта, а лікарям Ніхто не заважав в досягненні мети
Ганна Стогній
Ганна Стогній
Теперішній час це виклик для держави, лікарів, пацієнтів. В час великих змін ми можемо досягти успіху тільки взаємодіючи між собою!
Оксана Джам
Оксана Джам
Палкий прихильник змін в медицині
Ірина Волошина
Ірина Волошина
Систему медичної освіти і допомоги варто змінювати, базуючись на міжнародному досвіді та кращих практиках людиноцентрованості
Ірина Ліштаба
Ірина Ліштаба
Цінності та зміст, що закладаються Маніфестом, є визначальними для мене. Це про майбутнє, яке ми самі собі маємо збудувати, та відповідальність перед ним
Людмила Амосенко
Людмила Амосенко
Мені імпонують викладені в Маніфесті цінності
Арман Качарян
Арман Качарян
Я усвідомлюю та уявляю осяжні перспективи країни, яких досягнемо, слідуючи цінностям Маніфесту
Олександр Зарицький
Олександр Зарицький
Маніфест - це можливість матеріалізувати гідність в досяжні результати
Дмитро Плеханов
Дмитро Плеханов
Підтримую найкращі лікарськи практики
Олександр Хоруженко
Олександр Хоруженко
Ці ідеї по суті є і моїм дороговказом до змін у країні
Євгеній Черенок
Євгеній Черенок
Хочеш змін - будь ними!
Євген Мешко
Євген Мешко
Моє уявлення про систему охорони здоров'я, її розвиток та зміни, які варто впровадити, тут дуже влучно відображені
Денис Денисенко
Денис Денисенко
Маніфест співпадає з моїм баченням і цінностями розвитку охорони здоров'я
Отто Стойка
Отто Стойка
Я підтримую, тому що розумію, що зміни роблять люди і в мене є бажання підтримати прогресивних колег, які прагнуть покращити життя та охорону здоров'я в нашій країні!
Тарас Кушнір
Тарас Кушнір
Мені не однаково в якій країні житимуть мої діти. Мене пройняла презентація маніфесту і я вірю, що можна здійснити великі речі малими кроками
Ірина Палагнюк
Ірина Палагнюк
Це крута ідея. Давно шукала щось схоже
Марина Халімоненко
Марина Халімоненко
Ідеї маніфесту близькі мені. Я хочу жити у вільному, відкритому, відповідальному суспільстві, реалізовувати себе.
Вероніка Фацієвич
Вероніка Фацієвич
Цілком поділяю ідеї, цінності та погляди, висвітлені у Маніфесті
Леся Дяченко
Леся Дяченко
Час діяти. Все залежить від нас!
Надія Павчак
Надія Павчак
Здорове суспільство - це я, ти, ми, наші нащадки та все, що ми залишимо по собі
Ірина Красуля
Ірина Красуля
Маніфест - це моя позиція також
Наталія Митник
Наталія Митник
Україна має стати європейською країною. Вірю, що в нашій країні є критична кількість людей, які можуть змінити хід історії на краще.
Уляна Дубініна
Уляна Дубініна
Хочу позитивних змін для України
Тетяна Латишенко
Тетяна Латишенко
Дуже хочеться змін в медицині, де перша сходинка буде - лікар, а далі все прикладається
Олександр Ябчанка
Олександр Ябчанка
Доступно і точно описано те, що вартує уваги
Ерфан Кудусов
Ерфан Кудусов
Згоден з концепцією Маніфесту
Надія Савинська
Надія Савинська
Питання гідності людини для мене є вкрай важливим
Микола Бакшеєв
Микола Бакшеєв
Лише спільними зусиллями як з боку держави, так і з боку громади можна розпочати істотні зміни!
Маргарита Бекетова
Маргарита Бекетова
Життя та збереження здоров'я нації - головні пріоритети Держави!
Олександр Ковальов
Олександр Ковальов
Вважаю зміни наразі важливі
Андрій Голод
Андрій Голод
Погоджуюся з усіма пунктами Маніфесту та хочу сприяти їх втілення в життя
Тетяна Воронцова
Тетяна Воронцова
Якщо ти хочеш отримати щось нове - ти маєш зробити щось нове! І таку позицію мають мати як медики, так і пацієнти. Не мовчати, вірити, діяти!
Олександр Пирожков
Олександр Пирожков
Я підтримую, бо хочу бачити країну нової якості, а цього можна досягти лише за допомогою таких грунтовних змін, як цей маніфест
Денис Трохимчук
Денис Трохимчук
В Маніфесті зазначені ті зміни, які я хотів би бачити.
Андрій Пеньков
Андрій Пеньков
Цей діалог дає надію на якісні зміни системи охорони здоров’я, де людина знаходиться в центрі прийняття рішень стосовно його здоров’я та якості життя
Ольга Шапран
Ольга Шапран
Ініціатива створення та просування Маніфесту направлена на формування нового, більш адаптованого під наше сьогодення та наше майбутнє, типу мислення суспільства
Микола Франко
Микола Франко
В наші часи дуже важливо мріяти, бо мрії визначають напрямок, напрямок визначає стратегію і цілі, а вони в свою чергу сприяють якісній зміні
Софія Марочканич
Софія Марочканич
імпонує те, що Маніфест поширює думку - ми особисто теж можемо і навіть повинні робити щось для покращення цієї системи
Олександр Манюков
Олександр Манюков
Анна Шаригіна
Анна Шаригіна
Маніфест стосується не тільки фізичного, але й емоційного здоров'я людей і, врешті решт, здоров'я суспільства. Вважаю це стратегічно правильним підходом
Артем Шуш
Артем Шуш
особливо погоджуюся з концепцію "м'якої сили", бо не хочу, щоби апарат держави мав монополію на ухвалення рішень
Ельвіра Щемур
Ельвіра Щемур
я хочу аби Україна розвивалася та аби громадяни України були не ресурсом, а найголовнішою цінністю держави
Оксана Лозко
Оксана Лозко
Запропонована модель повністю співпадає з моїм баченням існування сімейноі медицини
Яна Демчук
Яна Демчук
Маніфест є сучасною декларацією базових засад здорового суспільства
Оксана Кашинцева
Оксана Кашинцева
Поділяю стратегію подальшої реформи сфери охорони здоров"я
Оксана Петринич
Оксана Петринич
Я мрію жити у країні, де людина визнається безумовною цінністю, а найкращою інвестицією є розвиток людського капіталу
Валентин Будніченко
Валентин Будніченко
Підтримаю концепцію
Лариса Клочай
Лариса Клочай
Зміни починаються з кожного з нас. Професійне майбутнє медиків потребує активного втручання та підтримки
Анна Дуб
Анна Дуб
Якщо ми не будемо боротися спільно, у нас це заберуть
Людмила Мельничук
Людмила Мельничук
Тому, що хочу жити в європейському суспільстві, а не в пострадянському
Наталія Рагімова
Наталія Рагімова
Веду здоровий спосіб життя, пропагую його. Я за: здоров'я психічне, фізичне, соціальне, духовне
Олексій Шитов
Олексій Шитов
Підтримую тому, що мені імпонують люди з системним підходом, які створюють майбутнє медичної галузі
Кристина Авраменко
Кристина Авраменко
Мені не байдуже моє здоров'я. Вірю в ідею Маніфеста та підпримую дієвців на шляху до змін мед.системи
Юлія Конотопцева
Юлія Конотопцева
Бо я розділяю цінності, що прописані у Маніфесті
Ірина Мацевко 
Ірина Мацевко 
Такі ініціативи пробуджують і міняють суспільство. Вони необхідний елемент реформ та змін
Анастасія Боздирєва
Анастасія Боздирєва
Я очень надеюсь, что Манифест — наш первый шаг в сторону глобальных изменений, которые наконец-то сделают систему ориентированной на человека
Володимир Шльонський
Володимир Шльонський
Час змін настав. Єднаймось!
Анна Цяцько
Анна Цяцько
Бо Маніфест дозволить змінам в охороні здоров'я тривати
Кирило Золотарьов
Кирило Золотарьов
Ірина Подоляк
Ірина Подоляк
Я підтримую Маніфест, бо час об'єднуватися ... задля спільної мети - здорова людина у здоровому суспільстві. Такі об'єднання дають ґрунт для реальної причетності до створення "нашої" держави
Олександр Павлов
Олександр Павлов
підтримую Маніфест
Тетяна Садовська
Тетяна Садовська
Тому що мені не все одно! Маю вищу юридичну освіту, живу і працюю в Україні та знаю , що зміни на краще майбутнє потребують активної участі кожного хто цього бажає!
Поліна Талапова
Поліна Талапова
Я підтримую цей маніфест, тому що мені як людині і як лікарю імпонують його ідеї!
Денис Кадук
Денис Кадук
...є всі умови, щоб наша медицина була ефективною і сучасною, але для цього потрібні люди, які мають бажання щось змінювати
разом ми сильніші

Засновники

Тетяна Гавриш

Керуюча партнерка юридичної фірми ILF. Експертка в галузі державно-приватного партнерства, інвестиційного консалтингу

Створення Маніфесту є результатом глибокого осмислення процесів, що відбуваються у нашому суспільстві, світових трендів, суспільного запиту, помилок та досягнень реформ. Це крок до фундаментальних змін країни, де людина є супер-цінністю …

Читати далі

Михайло Довгопол

Співзасновник Харківської експертної групи підтримки медреформи, незалежний консультант з питань стратегічного планування

В роботі над Маніфестом мене надихала можливість створення орієнтиру розвитку для всіх, кому не байдуже, хто не шукає простих рішень, хто вірить в майбутнє України

Читати далі

Арсен Жумаділов

Генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України»

За поточними питаннями та проблемами є ризик втратити довшу перспективу – «завалити горизонт». Водночас саме в охороні здоров’я наявність довгострокового планування та стратегії є критично важливою

Читати далі

Павло Ковтонюк

Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки. З 2016 по 2019 – заступник Міністра охорони здоров’я України

Робота над Маніфестом важлива для мене як пошук нових орієнтирів на майбутнє – для галузі здоров’я, для країни, для самого себе…

Читати далі

Володимир Курпіта

В 2018-2019 рр. генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України

Завжди у часи випробувань народжуються нові ідеї та стратегії. Для мене Маніфест є дороговказом, як нам продовжувати рухатися у напрямі європейських цінностей

Читати далі

Олег Петренко

Один з творців Національної стратегії розвитку СОЗ на 2015-2020 роки, засновник Національної служби охорони здоров’я України

Маніфест – це завжди виклик і завжди його зміст про суттєву корекцію усталеного порядку речей, новий незвичний дискурс. Цей Маніфест… – він про справжнє, про людину

Читати далі

Вікторія Тимошевська

Директорка Програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження»

Робота над Маніфестом – це інвестиція в те, якою буде Україна, та вироблення справді спільного уявлення про це. Чи відповідатиме вона нашим прагненням, чи буде наслідком нашої інтелектуальної, моральної та фізичної бездіяльності? Нам усім – кожному на своєму місці –  варто відповісти на ці питання!

Читати далі
Підтримати маніфест
Після заповнення анкети Ваше ім’я та фото з'являться на цьому сайті, Ви також будете отримувати розсилку про події навколо Маніфесту.

А ще Ви можете зібрати однодумців і запросити нас взяти участь в обговоренні Маніфесту та перетворенні його ідей на дії в вашому регіоні. В такому разі напишіть про це в своєму коментарі
Дякуємо за підтримку!